Show simple item record

dc.contributor.author Szénási Rita
dc.contributor.author Lipienné Krémer, Ibolya
dc.contributor.author Mészáros, Judit
dc.date.accessioned 2015-03-16T17:15:47Z
dc.date.available 2015-03-16T17:15:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation pagination=16-26; journalVolume=26; journalIssueNumber=2; journalTitle=NŐVÉR;
dc.identifier.uri http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/1558
dc.description.abstract Vizsgálat célja: A kutatás célja a kismamák szülésre való felkészülésének, illetve a vajúdás, a szülés alternatív lehetőségeinek felmérése, a szakemberek és az édesanyák gátmetszéshez való viszonyának vizsgálata. Anyag és módszer: A kutatás első részében a 35 kérdésből álló kérdőíves vizsgálatban a 2007-2012 között kórházban, 36. hét után spontán hüvelyi úton szült nők (643 fő) vettek részt. Az adatfeldolgozás leíró statisztikai módszerrel készült, százalékos megoszlási mutatókkal. A kutatás másik részében egy budapesti kórházban 2011. január 1. és március 31. közötti időszakban 314 fő spontán hüvelyi szülés vizsgálata történt a szülési napló alapján, a gátmetszéssel a középpontban. Eredmények: Az eredmények alapján megállapítható, hogy napjainkban még mindig nagyon magas a gátmetszéssel szülő nők aránya, illetve a vajúdás során sok a beavatkozás és a vizsgálat. A felmérés arra is rámutatott, hogy a szülésznők által kísért szüléseknel kevesebb esetben történt gátmetszés. Következtetések: Az alternatív szülésfelkészítő és szülési módszerek, a gátvédelem alkalmazása napjainkban az elmúlt évekhez képest fokozatosan előtérbe került, de a napi gyakorlatban történő alkalmazásuk még nem megfelelő mértékű. Nélkülözhetetlen a természetes szülés témájában a szakemberek szakmai szemléletének megváltozása, mely által létrejöhet egy humánusabb szülészeti ellátás.
dc.relation.ispartof urn:issn:0864-7003
dc.title Gátmetszési gyakorlat hazánkban
dc.type Journal Article
dc.date.updated 2015-03-12T09:20:17Z
dc.language.rfc3066 hu
dc.identifier.mtmt 2288506
dc.contributor.department SE/ETK/ALKEI/Ápolástan Tanszék
dc.contributor.institution Semmelweis Egyetem


Files in this item

This file is available only from Semmelweis network

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account