Show simple item record

dc.contributor.author Czibere, Ibolya
dc.contributor.author Sipeki, Irén
dc.date.accessioned 2021-10-25T07:17:09Z
dc.date.available 2021-10-25T07:17:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier
dc.identifier.citation journalVolume=9;journalIssueNumber=1;journalTitle=SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA;pagerange=80-107;journalAbbreviatedTitle=SOCIO.HU;
dc.identifier.uri http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/7793
dc.identifier.uri doi:10.18030/socio.hu.2019.1.80
dc.description.abstract A pályaorientáció a társadalmi mobilitás eszköze, amely értelmezésünkben a munkába lépést előkészítő folyamat, amelyben az integrációt és az esélyegyenlőséget elősegítő humán szolgáltatási tevékenységek zajlanak. Az iskoláknak fontos szerepük van a sikeres munkapálya megtervezésében a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésén keresztül, amely jó esetben egy többéves folyamat. Tanulmányunkban a pályaválasztás egyéni, kulturális és társadalmi hátterének elemzésén keresztül közelítjük meg a pályaorientáció során megvalósuló kompetenciák fejlődését a középiskolások körében. A kutatásunkat Magyarország egy jól prosperáló, iparilag fejlett régiójában végeztük, ahol jó elhelyezkedési és tanulási lehetőségek nyílnak a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára. A kutatásban a pedagógusok szervezeti kultúrához kötődő vizsgálata mellett a diákok kompetenciavizsgálata zajlott általánosan használt pályaválasztási kérdőívek, tesztek és pszichodiagnosztikai skála segítségével, melyet először a 2003/2004-es tanévben bonyolítottunk le 599 diák (8 iskola 2–2 osztálya) bevonásával. A vizsgálatot megismételtük a 2014/15-ös tanévben ugyanabban a 8 iskolában 1–1 osztályban, 163 fő bevonásával. A kutatásban három-három különböző fenntartású gimnázium és szakiskola (alapítványi, állami, egyházi), valamint kettő, szintén különböző fenntartó által működtetett szakközépiskola vett részt. A kutatás eredményei alapján jellemző különbségeket találtunk a diákok munkaerőpiachoz köthető kompetenciái között, melyek leginkább az érettségit adó és nem adó képzések között jeleznek markáns különbségeket, és teremtenek szakadékot az integráció és esélyegyenlőség terén.
dc.format.extent 80-107
dc.relation.ispartof urn:issn:2063-0468
dc.title A munkaerőpiaci esélyeket meghatározó kompetenciák és értékek a pályaorientáció folyamatában Egy fejlett ipari régió középiskolásai körében végzett több szempontú vizsgálat eredményei
dc.type Journal Article
dc.date.updated 2019-09-18T15:15:11Z
dc.language.rfc3066 hu
dc.rights.holder NULL
dc.identifier.mtmt 30637496
dc.contributor.institution Humán Tudományok Doktori Iskola
dc.contributor.institution Politikatudományi és Szociológiai Intézet
dc.contributor.institution Pedagógiai Tanszék
dc.contributor.institution Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézeti Tanszék
dc.contributor.institution Humántudományi Intézet


Files in this item

This file is available only from Semmelweis network

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account